B2B, WooCommerce, WordPress

Outrigger B2B

0

Outrigger är en Varbergsbaserad skogrossist med fokus på kvalitet. Med hjälp av WordPress och WooCommerce har Wallmander & Co tillsammans med Evry skapat en B2B-shop med koppling till externt affärssystem.

information